Weryfikacja numeru PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca 2024r. Bank Spółdzielczy ma obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony. W jakich sytuacjach sprawdzimy, czy Twój...

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia...

800+ od stycznia 2024r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Zakład ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą...