Bankowość elektroniczna

Stary system

Logowanie do systemu eCorpoNet

Firmy/Klienci instytucjonalni

System Bankowości Korporacyjnej dla firm i instytucji

Klienci indywidualni

System Bankowości dla klientów indywidualnych

Nowe przepisy – Dyrektywa PSD2

14 września 2019 roku wchodzą w życie zapisy Dyrektywy o Usługach płatniczych PSD2. Głównymi założeniami dyrektywy jest budowa jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa procesu logowania do konta internetowego i składania dyspozycji w bankowości elektronicznej (tzw. Silne uwierzytelnienie).

W wyniku wdrożenia nowych przepisów, wprowadzone zostaną zmiany w bankowości elektronicznej. Najważniejsze z nich to:

Zmiana sposobu logowania – oprócz identyfikatora i hasła do bankowości internetowej – podczas logowania konieczne będzie podanie jednorazowego hasła SMS lub kodu do karty mikroprocesorowej.
Skrócony czas bezczynności – po zalogowaniu do bankowości internetowej, maksymalny czas bez wykonania żadnej czynności wynosił będzie 5 minut. Po tym czasie, sesja zostanie automatycznie przerwana.

Zmiany zostaną wprowadzone przed dniem 14 września, o czym poinformujemy w kolejnych komunikatach i bezpośrednio w bankowości internetowej.