Informacje dla dostawców usług (TPP)

TPP

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera:

https://psd2-pdev.bs-brzesko.pl

Bank Spółdzielczy w Brzesku spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

Raport Banku Spółdzielczego w Brzesku o dostępności API PSD2

  API PSD 2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

01.05.2023 – 31.05.2023 99,99 0,02 100,00 0,00