Informacje dla klientów

Uważajmy na fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki

Komenda Główna Policji, FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają przed fałszywymi połączeniami telefonicznymi przestępców podszywających się pod banki.

W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inną osobą godną zaufania (np. policjantem).

Jest to rodzaj phishingu, nazywany vishingiem. Nazwa jest połączeniem słów „voice phishing”, czyli phishing głosowy. Celem jest pozyskanie poufnych informacji lub nakłonienie ofiary do wykonania określonych czynności (np. zainstalowania aplikacji dającej przestępcom zdalny dostęp do komputera ofiary).

Najpopularniejsze przykłady rozmowy:

Przestępcy bardzo dobrze potrafią posługiwać się technikami manipulacji. Ponadto w celu uwiarygodnienia kontaktu, potrafią na telefonie ofiary wyświetlić numer telefonu lub nazwę zaufanej instytucji (np. banku).

Oszuści przed wykonaniem połączenia przygotowują się do rozmowy, tak by była ona wiarygodna i uśpiła czujność klienta. Przede wszystkim dokonują wyboru, za kogo poda się osoba dzwoniąca. Znane są przypadki, w których przestępcy podszywali się pod:

 • doradców bankowych,
 • dział techniczny lub bezpieczeństwa,
 • pośrednika,
 • przedstawiciela jednostek państwowych,
 • znajomego itp.

Następnie przestępca wybiera numer telefonu z jakiego wykona połączenie, co skutkuje wyświetleniem na telefonie ofiary innego numeru telefonu lub nazwy kontaktu niż w rzeczywistości np. na telefonie Klienta wyświetli się numer infolinii jego banku. Pozwala na to technika określana jako spoofing numeru telefonu.

Czym jest spoofing?

Spoofing polega na podszywaniu się pod inne urządzenie lub innego użytkownika, może dotyczyć m.in. numeru telefonu, ale także adresu e-mail, IP, nadawcy SMS i innych. Przestępcy wykorzystują znane sobie technologie, które oprócz podmiany numeru telefonu pozwalają m.in. na:

 • wybór płci osoby dzwoniącej,
 • wybór pochodzenia,
 • wybór akcentu,
 • dodawanie efektów dźwiękowych
 • zastosowanie menu głosowego.

Tak przygotowany przestępca wykonuje połączenie do ofiary i zgodnie z wcześniej ułożonym scenariuszem rozpoczyna rozmowę. Najgroźniejszą bronią takiego przestępcy jest dobra umiejętność stosowania socjotechniki. Poniżej kilka przykładowych metod socjotechnicznych, jakie mogą wykorzystywać przestępcy.

 1. Osoba, która odbiera telefon, informowana jest o rzekomej transakcji na swoim rachunku bankowym, a dzwoniący prosi o potwierdzenie jej wykonania. Oczywiście żadnego obciążenia nie ma, ale zdezorientowana ofiara, myśląc, że ratuje swoje środki, odpowiada na pytania dzwoniącego. Ten tłumaczy, że ma to na celu zidentyfikowanie klienta, a w rzeczywistości zadawane są pytania daleko odbiegające od standardowej weryfikacji, a które mają na celu zdobycie wiedzy pozwalającej przestępcy np. na dostęp do konta ofiary.
 2. Ten zabieg socjotechniczny w początkowej rozmowie podobny jest do tzw. „metody na wnuczka”. Ofiara informowana jest, że jej środki są w niebezpieczeństwie i jedynym sposobem ich ochrony jest podanie danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej lub dane karty płatniczej. Jeżeli je poda, to dopiero teraz środki naprawdę są zagrożone.
 3. Osoba dzwoniąca przedstawia się jako doradca kredytowy, informuje, że zgodnie z rzekomo złożonym w nocy wnioskiem o pożyczkę pieniądze zostały przyznane, należy jednak dokończyć formalności. Ofiara oczywiście żadnego wniosku o kredyt nie składała. Dalej scenariusz jest już mocno zbliżony do poprzednich. Zdenerwowana osoba zaczyna odpowiadać na serię pytań, wierząc, że dzwoniący chce jej pomóc, a w rzeczywistości oszust wchodzi w posiadanie interesujących go danych i kończy rozmowę.
 4. Zdarzyć się może, że przestępca nie musi nawet uciekać się do kłamstwa o potencjalnej operacji finansowej czy środkach w niebezpieczeństwie. Wystarczy, że na początku rozmowy przedstawi się np. jako pracownik instytucji państwowej i poprosi rozmówcę o identyfikację. Pomiędzy bardzo standardowymi pytaniami pojawiają się i te mniej oczywiste, na które ofiara często nie zwróci początkowo uwagi. Tym sposobem przestępca może wejść w posiadanie danych wrażliwych.
 5. Przestępcy śledzą rynek i dostosowują często swoje działania również do obecnych trendów. O możliwości wyłudzeń poprzez połączenia głosowe informował również zbp.pl oraz policja.pl, przy okazji składania przez przedsiębiorców wniosków o subwencje z programu Tarczy Finansowej PFR.

Więcej przeczytać można na stronach Związku Banków Polskich i polskiej Policji w artykułach:

Żeby wzmocnić wiarygodność przekazywanych informacji oszust podczas rozmowy będzie posługiwał się fachowym słownictwem np. bankowym. Może również wykorzystać dodatkowe kanały komunikacji, np. wysłać wiadomość e-mail. Nie oznacza to jeszcze, że jest tym, za kogo się podaje. Adres e-mail mógł znaleźć w Internecie, jeżeli ktoś wpisał go np. na portalu społecznościowym lub ofiara często adres e-mail podaje sama, a później po prostu o tym nie pamięta.

Scenariuszy jest znacznie więcej, wszystkie one mają cechę wspólną: wpłynięcie na emocje rozmówcy, w celu wprowadzeniu ofiary w stan zmartwienia, zaniepokojenia lub zaciekawienia. Tak, żeby podczas rozmowy była rozkojarzona i mniej uważna. To pozwala oszustom, którzy są osobami sprawnie posługującymi się metodami manipulacji, na pozyskanie interesujących ich danych osobowych i/lub finansowych ofiary.

Co dzieje się dalej? Zależy od tego, jakie informacje pozyskał przestępca. Cel jest jeden – zyski finansowe, m.in. poprzez pobieranie pożyczki na ofiary (dzięki pozyskaniu danych osobowych), wyprowadzanie pieniędzy bezpośrednio z rachunku klienta czy wykonywanie operacji kartowych.

Jak się chronić?

Należy stosować się do kilku ważnych zasad:

 • nie podawaj loginu i hasła do bankowości internetowej, danych karty płatniczej (numer karty, CVV, daty ważności, imienia i nazwiska posiadacza karty) – te informacje są poufne, powinny być tylko w posiadaniu użytkownika i nikt nie ma prawa wymagać ich podania, prawdziwy przedstawiciel banku nigdy o to nie zapyta;
 • nigdy nie ujawniaj kodów do bankowości internetowej oraz kodów 3D Secure wykorzystywanych do autoryzacji transakcji kartowych w Internecie, przychodzących na telefon;
 • zawsze czytaj treść SMS-ów jakie przychodzą na twój telefon lub komunikatów w aplikacji mobilnej w trakcie połączenia z rzekomym przedstawicielem banku lub innej instytucji. Z ich treści może wynikać, że akceptujesz transakcję, którą przygotowali przestępcy;
 • jeżeli rozmowa wzbudza jakiekolwiek wątpliwości lub niepokój, należy rozłączyć się, odczekać minimum 30 sekund, a następnie samodzielnie połączyć z instytucją, której rzekomy przedstawiciel dzwonił, koniecznie wybierając oficjalny numer na klawiaturze numerycznej, a nie oddzwaniając na wcześniejsze połączenie;
 • zachować zdrowy rozsądek i zimną krew, nawet jeżeli zostało się poinformowanym o potencjalnym zagrożeniu np. utrata środków. Należy spokojnie przemyśleć, czy środki naprawdę mogą być w niebezpieczeństwie, czy może rozmowa prowadzona jest z oszustem, który dopiero sytuację chce wykorzystać. Dobrym krokiem będzie przerwanie połączenia i ponowne jego zainicjowanie zgodnie z zasadą powyżej;
 • należy zawsze mieć świadomość, że wyświetlony numer telefonu lub nazwa banku nie są gwarancją, że rozmawiamy z prawdziwym przedstawicielem banku.

Każdy klient banku powinien pamiętać, że każdorazowo ma prawo zgłosić nietypową sytuację do banku, a w sytuacji podejrzenia, że doszło lub mogło dojść do popełnienia przestępstwa, również zawiadomić Policję.

Komenda Główna Policji

FinCERT.pl – BCC ZBP

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Nowe przepisy – Dyrektywa PSD2

14 września 2019 roku wchodzą w życie zapisy Dyrektywy o Usługach płatniczych PSD2. Głównymi założeniami dyrektywy jest budowa jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa procesu logowania do konta internetowego i składania dyspozycji w bankowości elektronicznej (tzw. Silne uwierzytelnienie).

W wyniku wdrożenia nowych przepisów, wprowadzone zostaną zmiany w bankowości elektronicznej. Najważniejsze z nich to:

Zmiana sposobu logowania – oprócz identyfikatora i hasła do bankowości internetowej – podczas logowania konieczne będzie podanie jednorazowego hasła SMS lub kodu do karty mikroprocesorowej.
Skrócony czas bezczynności – po zalogowaniu do bankowości internetowej, maksymalny czas bez wykonania żadnej czynności wynosił będzie 5 minut. Po tym czasie, sesja zostanie automatycznie przerwana.

Zmiany zostaną wprowadzone przed dniem 14 września, o czym poinformujemy w kolejnych komunikatach i bezpośrednio w bankowości internetowej.

                      

                                     UWAGA NA FAŁSZYWE STRONY UDAJĄCE POŚREDNIKÓW                                                                                                           SZYBKICH PŁATNOŚCI

 -> Komunikat dotyczący fałszywych stron szybkich płatności <-

_____________________________________________________________________________________

Wykaz godzin granicznych realizacji przelewów

w Banku Spółdzielczym w Brzesku

_____________________________________________________________________________________

INFORMACJE O PODSTAWOWYM RACHUNKU PŁATNICZYM (PRP) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRZESKU

 

 1. Rachunek może być prowadzony dla 1 osoby fizycznej (konsumenta) o pełnej zdolności do czynności prawnych, nie posiadającej na terytorium Polski innego rachunku płatniczego umożliwiającego wykonywanie transakcji o której mowa w  punkcie 3.
 2. Rachunek prowadzony jest w walucie polskiej .
 3. Rachunek umożliwia wyłącznie:
 • Dokonywanie wpłat gotówki na rachunek,
 • Dokonywanie wpłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w tym Polski,
 • Wykonywanie na terytorium państwa członkowskich, w tym Polski, transakcji płatniczych (polecenie przelewu, zlecenie stałe, polecenia zapłaty, transakcje kartą),  w szczególności     w placówce Banku  lub za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej. Transakcje przy użyciu karty płatniczej mogą być dokonywane także bez fizycznego wykorzystania karty (transakcje internetowe).
 1. Z rachunkiem nie mogą być związane żadne produkty kredytowe (kredyt w rachunku płatniczym, dopuszczalne saldo debetowe).
 2. Bank wydaje kartę płatniczą (debetową) wyłącznie dla posiadacza rachunku.
 3. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie. Bank nie pobiera prowizji za:
 • Otworzenie i prowadzenie rachunku,
 • Wydanie i obsługę karty,
 • Wpłaty wypłaty/wypłaty w gotówki w placówce Banku,
 • Pierwszych 5 krajowych transakcji płatniczych (polecenie przelewu, w tym zlecenie stałe) w całym miesiącu.
 • Za 5 wypłat gotówki z bankomatu nie należącego do Banku w ciągu miesiąca.
 1. Za transakcje powyżej limitów o których mowa w punkcie 6 i za transakcje zagraniczne transakcje płatnicze (min polecenia przelewu SEPA, Bank pobiera prowizje zgodnie z taryfą opłat i prowizja w Banku Spółdzielczym w Brzesku.
 2. Bank zawiera umowę o prowadzeniu rachunku nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego lub informuje na piśmie o odmowie jej zawarcia .
 3. Bank  może odmówić zawarcia umowy w przypadku  gdy:
 • Wnioskodawca jest stroną umowy o prowadzeniu rachunku płatniczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w punkcie 3;
 • Dane identyfikacyjne wnioskodawcy są zgodne z danymi  osób znajdujących się na międzynarodowych listach sankcyjnych  lub liście ostrzeżeń publicznych KNF;
 • Wnioskodawca nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • Umowa rachunku płatniczego zawarta miedzy Bankiem a wnioskodawcą została rozwiązana ze względu na rażące naruszenie jej postanowień przez wioskodawce;
 • Wnioskodawca nie podpisał umowy w placówce Banku w terminie, o którym mowa w punkcie 8;
 • Wnioskodawca nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;
 • Wnioskodawca nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu  korespondencyjnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

PRZENOSZENIE RACHUNKÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o „zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw” Bank Spółdzielczy w Brzesku udostępnia usługę przenoszenia rachunków płatniczych prowadzonych dla klienów indywidualnych

____________________________________________________________________________________

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE „DYSPOZYCJI WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI”

Bank Spółdzielczy w Brzesku informuje, że jeśli są Państwo posiadaczami rachunku, który nie jest rachunkiem wspólnym, istnieje możliwość złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

           Wydanie takiej dyspozycji spowoduje, że w przypadku śmierci Posiadacza rachunku Bank dokona wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w granicach przewidzianych przez przepisy prawa, wskazanym przez Posiadacza osobom.

            Beneficjentami dyspozycji na wypadek śmierci mogą być:

       1)     małżonek;

       2)     wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie;

       3)     zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki;

       4)     rodzeństwo Posiadacza rachunku.

Zasady składania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci do rachunków bankowych opisane są w art. 56 Prawa bankowego oraz Rozdziale 5 „Wypłata po śmierci Posiadacza rachunku” Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

_____________________________________________________________________________________________

 

Zmiany w funkcjonowaniu kart debetowych VISA :  

       Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Brzesku od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

 1. wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku.  Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Brzesku;
 2. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
 3. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych  do  rachunku  bankowego  za  pośrednictwem  Infolinii  Banku  lub  bezpośrednio  w  placówce  Banku Spółdzielczego w Brzesku   oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
–  aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
–  zmieniać kod PIN,
–  zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

_________________________________________________________________________________________________________

Ważne informacje dotyczące polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w zakresie    

 Mechanizmu Podzielonej Płatności:

              Z dniem 1 lipca 2018r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). W związku z tym Klienci instytucjonalni powinni się zapoznać z poniższym:

Mechanizm Podzielonej Płatności

Link do ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

 1. Bank Spółdzielczy w Brzesku ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT;
 1. Bank Spółdzielczy w Brzesku automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 1. Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Brzesku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji
 • dotychczasowym sposobem,
 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Brzesku

 1. otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;
 1. bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
 1. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
 1. prowadzony w walucie PLN;

5 wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;

 1. informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numeru NIP kontrahenta,
 • kwoty brutto faktury,
 • kwoty VAT,
 1. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
 1. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
 2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
 1. zapłata VAT do urzędu skarbowego;
 1. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Mechanizm Podzielonej Płatności – Pytania i Odpowiedzi:

Dział 1. RACHUNEK VAT

 1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl

 1. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

 1. Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

 1. Czy automatyczne otwarcie rachunku VAT przed 01 lipca 2018 r., będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem

 1. Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT

 1. Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

          Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PL

 1. Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat

 1. Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta- przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?

Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta – przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT

 1. Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT

Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT

 1. Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT

Nie. Klient nie będzie miął możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.

 1. Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

 1. Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r

 1. Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?

Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie

 1. Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r.

Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

 1. Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

 1. Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością – dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności

 1. Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

 1. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PL

 1. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT?

Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PL

 1. Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

 1. W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

 1. a)   zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,
 2. b)   zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
 3. c)   realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
 4. d)   zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),
 5. e)  przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
 6. f)   realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.
 1. W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

 1. a)   zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,
 2. b)   przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
 3. c)   uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 4. d)   zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

  Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

 1. Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT

 1. Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy

 1. Czy Klient będzie mógł zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.

Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

TAK.

 1. Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze

 1. Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

TAK

 1. Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?

Nie, z zastrzeżeniem że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

_________________________________________________________________________________________________________

Informacja o możliwości złożenia skargi/reklamacji

„Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Brzesku”

 • 1

[Skarga]

 1. Przedmiotem skargi, w tym reklamacji i wniosku, składanej przez klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności.
 2. Skarga może być zakwalifikowana jako:

             – skarga (skarga pracownika, skarga na członka Zarządu Banku, skarga na Zarząd Banku);

                 – reklamacja;

               wniosek.

 1. O kwalifikacji, o której mowa w ust. 2 decyduje treść pisma klienta.
 2. Skargi należy kierować do Zarządu Banku, przy czym skarga dotycząca członka Zarządu Banku oraz Zarządu Banku, kierowana jest w dalszej kolejności do Rady Nadzorczej, celem jej rozpoznania.
 • 2

[Reklamacja]

 1. Przedmiotem reklamacji składanej przez klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Bank usług świadczonych dla klienta.
 2. Reklamacje należy kierować do Zarządu Banku.
 • 3

[Wniosek]

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
 2. Wnioski należy składać do Zarządu Banku.
 • 4

 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków]

 1. Skargi, reklamacje, wnioski mogą być wnoszone przez klienta:

1)    osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta;

2)    listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej zajmującej się obsługą klienta;

3)    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. centrala-bs.brzesko@bankbps.pl;

4)    telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Banku, tj. 14 6862010, 011, 012

 1. Skargi, reklamacje, wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 mogą być wnoszone przez klienta
  w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą klienta:

1)       Centrala – ul. Kościuszki 3, 32-800 Brzesko;

2)       Oddział w Dębnie – Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno;

3)       Oddział w Gnojniku – 32-864 Gnojnik 362.

 • 5

[Zakres danych zawartych w skardze, reklamacji, wniosku]

 1. Treść skargi, reklamacji, wniosku złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2)      adres korespondencyjny;

3)      dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4)      oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5)      własnoręczny podpis klienta.

 1. Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji klienta, formularz skargi, reklamacji, wniosku może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika jednostki bankowej braku informacji wymaganych do rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku, o których mowa w ust. 1 pracownik jednostki bankowej  zobowiązuje klienta do ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył skargę, reklamację, wniosek.
 3. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku, pracownik jednostki bankowej informuje klienta, że rozpatrzenie skargi, reklamacji, wniosku nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. W takim przypadku klient jest informowany o negatywnym rozpatrzeniu skargi w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 lub 2.
 4. Przepisu § 5 ust. 5 zd. 2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.
 • 6

[Sposób potwierdzenia wpływu skargi, reklamacji, wniosku]

 1. Pracownik jednostki bankowej przyjmujący skargę, reklamację, wniosek złożoną:

1)    osobiście w formie pisemnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta;

2)    osobiście w formie ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta, z której następnie pracownik jednostki bankowej sporządził na formularzu skargę, reklamację, wniosek

potwierdza jej złożenie poprzez sporządzenie kopii dla klienta i opatruje ją pieczątką imienną, podpisem pracownika przyjmującego skargę, reklamację, wniosek oraz opatruje datę jej przyjęcia.

 1. W przypadku złożenia skargi, reklamacji, wniosku w sposób opisany w § 4 ust. 1 pkt 2 – 5 pracownik jednostki bankowej przyjmujący skargę, reklamację, wniosek potwierdza jej złożenie w formie pisemnej poprzez poinformowanie klienta o przyjęciu skargi, reklamacji, wniosku wraz ze wskazaniem terminu jej rozpatrzenia.
 2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli umowy z Bankiem  pracownik jednostki bankowej wraz z potwierdzeniem złożenia skargi, o którym mowa w ust. 1 i 2 przekazuje klientowi w formie pisemnej następujące informacje:

1)    miejsce składania skarg, reklamacji, wniosków;

2)    przyjętą przez Bank formę składania skarg, reklamacji, wniosków;

3)    termin rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku;

4)    sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi, reklamacji, wniosku.

 1. Przepisu § 6 ust. 3 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.
 • 7

[Termin rozpatrzenia skarg, reklamacji, wniosków]

 1. Odpowiedź na skargę, reklamację, wniosek jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez jednostkę bankową, z zastrzeżeniem skarg składanych na członka Zarządu Banku i Zarząd Banku rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu.
 2. W przypadku konieczności podjęcia przez Bank czynności dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku termin o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni, a w przypadku klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników do 90 dni.
 3. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę, reklamację, wniosek w terminie określonym w ust. 1, Bank informuje o tym klienta w formie pisemnej wraz z podaniem:

               – przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji, skargi, wniosku;

                 – okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;

                 – przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę, wniosek, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 2.

 1. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 2, skargę, reklamację, wniosek uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 2.     Przepisu § 7 ust. 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.
 • 8

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi, reklamacji, wniosków]

 1. Odpowiedź na skargę, reklamację, wniosek udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:

1)       listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez klienta z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 lub

2)       wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego skarga, reklamacja, wniosek została wysłana, chyba że klient podał w skardze, reklamacji, wniosku inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

 1. W odniesieniu do klientów Banku, adres korespondencyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być zgodny z adresem wskazanym w umowie zawartej z klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
 2. W przypadku braku zgodności adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 odpowiedź przesłana zostanie na adres wskazany w umowie zawartej z klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
 3. W przypadku nie podania przez klienta adresu korespondencyjnego oraz braku adresu w umowie zawartej z klientem skarga, reklamacja, wniosek pozostanie do odbioru w Centrali Banku.
 4. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli skargę, reklamację, wniosek odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w skardze, reklamacji, wniosku lub na adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 5. Przepisu § 8 ust. 5 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.
 • 9

[Informacje dodatkowe]

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę, reklamację, wniosek klient może:

1) odwołać się w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji  do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku,

2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich    

4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub

5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

 1. Przepisu § 9 ust. 3 pkt 4nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

Wnioski:

  złożenie reklamacji

 złożenie reklamacji karty

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

BILANS/RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA/SPRAWOZDANIE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

BILANS/RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA/SPRAWOZDANIE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

BILANS/RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA/SPRAWOZDANIE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE NA PODSTAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Struktura organizacyjna

Oświadczenie Zarządu

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

Polityka informacyjna

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym