Kredyty

dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH oferowane przez Bank Spółdzielczy w Brzesku:

Kredyt konsolidacyjny:

– do 5 lat
– do 10 lat
– do 15 lat

Kredyt konsumencki "Bezpieczny Kredyt"

– do 12 miesięcy
– do 24 miesięcy
– do 36 miesięcy
– do 60 miesięcy
– do 84 miesięcy

Kredyt okolicznościowy:

– Pory Roku
– Pory Roku II
– Pory Roku III
– Pory Roku IV
– Pory Roku V

Kredyt mieszkaniowy do 15 lat

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt hipoteczny do 10 lat

Kredyt ekologiczny

Kredyt mieszkaniowy "Własny kąt" do 20 lat

Zadłużenie przeterminowane:

 maksymalne odsetki za opóźnienie dla kredytów i innych
należności udzielonych do 31.12.2015r.
 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 26%

 maksymalne odsetki umowne dla kredytów i innych
należności udzielonych od 01.01.2016r.
 (stopa referencyjna NBP +5,5 p.p.)x 2 tj. 23%

– maksymalne odsetki umowne dla kredytów i innych należności
(stopa referencyjna NBP + 3,50 p.p) x 2 tj. 19%