Kredyty

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH oferowane przez Bank Spółdzielczy w Brzesku:

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym:

– do 6 miesięcy
– do 12 miesięcy
– do 24 miesięcy
– powyżej 24 miesięcy

Kredyt inwestycyjny:

– do 6 miesięcy
– do 12 miesięcy
– do 24 miesięcy
– powyżej 24 miesięcy

Kredyt konsolidacyjny:

– do 5 lat
– do 10 lat
– do 15 lat

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy rolniczy

Zadłużenie przeterminowane:

 maksymalne odsetki za opóźnienie dla kredytów i innych
należności udzielonych do 31.12.2015r.
 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 25%

 maksymalne odsetki umowne dla kredytów i innych
należności udzielonych od 01.01.2016r.
 (stopa referencyjna NBP +5,5 p.p.)x 2 tj. 22.5%

– maksymalne odsetki umowne dla kredytów i innych należności
(stopa referencyjna NBP + 3,50 p.p) x 2 tj. 18.5%