Od 29 lipca 2022 r. Klienci mogą złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.;
  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – wniosek.

 

Wniosek prosimy składać:

  •  bezpośrednio w Oddziałach Banku najpóźńiej w dniu raty kredytowej do godz. 14:00;
  •  drogą pocztową (data wpłynięcia wniosku  jest dniem złożenia wniosku).

Po więcej informacji zapraszamy na strone: wakacjekredytowe.gov.pl/  lub do Oddziałów Banku.