Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca 2024r. Bank Spółdzielczy ma obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

W jakich sytuacjach sprawdzimy, czy Twój PESEL jest zastrzeżony:

1. Przed zawarciem każdej Umowy o:

  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR),
  • kredyt konsumencki,
  • kredyt w ROR (limit),
  • kredyt hipoteczny,
  • kredyt mieszkaniowy,
  • kredyt ekologiczny,

Ponad to, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.

2. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Centrali oraz Oddziale Banku jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez rząd: tj. do 30 czerwca 2024r. kwota 12.726 zł, od 1 lipca 2024r. kwota 12.900 zł.

Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnej placówce Banku.

Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach (blokada nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów).

Podsumowując, pamiętaj o cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL, kiedy załatwiasz niektóre sprawy z bankami, instytucjami finansowymi, notariuszami lub operatorami telekomunikacyjnymi.

Zarówno zastrzeganie numeru PESEL, jak i cofanie zastrzeżenia to usługi bezpłatne – bez względu na to, ile razy z nich skorzystasz.

Zmieniaj swój status zastrzeżenia świadomie, ponieważ pomiędzy kolejnymi zmianami potrzebne jest 30 minut przerwy. Oznacza to, że zastrzeżenie numeru PESEL możesz w każdej chwili cofnąć, ale żeby ponownie go zastrzec, musisz zaczekać pół godziny.

Pamiętaj

Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

 • na stronie www.gov.pl,
 • w aplikacji mObywatel,
 • w Urzędzie Gminy.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.