Od 1 stycznia 2024r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Zakład ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku.

Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024r.

ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na platformie usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na https://www.zus.pl/-/800-od-stycznia-2024-r.-bez-dodatkowych-wniosk%C3%B3w .”