Zmiana limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN dla transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartą płatniczą VISA lub Mastercard

            Organizacje płatnicze – Visa i Mastercard, w celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50,00zł do 100,00zł

W związku z tym od 20 marca 2020 r. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, klient zostanie poproszony o PIN, a w innym – nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.