Bank Spółdzielczy w Brzesku jest  bezpośrednim kontynuatorem chlubnych tradycji Towarzystwa Zaliczkowego w Brzesku Spółdzielni z Nieograniczoną Poręką, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Krakowie  24 lutego 1874r. pod liczbą porządkową 349. Jest jedną z najstarszych instytucji w Małopolsce.

Brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe objęło swoją działalnością cały powiat. Dokumenty przechowywane w Banku Spółdzielczym dowodzą, że jego poważny rozwój przypada na lata 1885-1899, kiedy to brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe dobrze się rozwijało, przynosząc niemałe dochody akcjonariuszom i gromadząc w stosunkowo niedługim czasie duży kapitał.

Po trzydziestu latach działalności 10 grudnia 1904r. Brzeskie Towarzystwo zaliczkowe wykupiło budynek przy obecnej ulicy Kościuszki 3, w którym dotychczas urzędowało. Nim w 1909r. utworzono Krajową Centralną Kasę Spółek Rolniczych we Lwowie, Towarzystwo zaliczkowe w Brzesku poważnie umocniło swój autorytet i pozycję finansową. Właściwie przez cały ten czas Towarzystwo Zaliczkowe w Brzesku nie zanotowało większych strat.

Po utworzeniu funduszu kredytowego i zbiorczego rachunku (1902r.) w Banku Krajowym, na którym gromadzono oszczędności kas pożyczek i oszczędności, proces powstawania Kas Stefczyka (tak były nazywane po 1924r.) został znacznie przyspieszony.  W okolicy Brzeska  pierwsza Spółka Oszczędności i Pożyczek została zawiązana w Jadownikach przed 1899r., poza tym powstały także w Okocimiu (przed 1905r.), w Jasieniu (1906r.),  w Dębnie (przed 1907r.) w Brzezowcu i Słotwinie (1911r.) w Szczepanowie (1915r.)  w Gosprzydowej (1916r.) oraz w innych okolicznych wioskach.  Już przed I wojną światową Kasy Stefczyka miały spory autorytet wśród społeczności wiejskiej miejskiej, dysponując dużymi zasobami materialnymi w postaci nieruchomości i zasobów finansowych. Nie zahamowała rozwoju spółdzielczości nawet galopująca inflacja lat powojennych i związany z nią kryzys finansowy.

Nowy Statut Towarzystwa Zaliczkowego Spółdzielni Rejestrowanej z Nieograniczoną Poręką, wydany we Lwowie w 1922r. został 6 lutego 1923r. przyjęty przez brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe. Jednak wprowadzone do niego poprawki czyniły brzeską Kasę Stefczyka spółdzielnią z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej członkowie od tego momentu ręczyli za zaciągnięte zobowiązania finansowe nie całym majątkiem, ale tylko udziałem i kwotą pięciokrotnie większą od udziału. Działalności Spółdzielczości w Brzesku nie przerwała nawet agresja Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. Ważnym zadaniem Spółdzielni brzeskiej było niesienie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnym położeniu oraz wykorzystanie możliwości jawnego działania dla potrzeb ruchu oporu.

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej pomoc kredytowa udzielana przez Kasę Stefczyka w Brzesku posiadała różne formy – nie zawsze były to kredyty pieniężne. Indywidualne gospodarstwa rolne otrzymywały pożyczki w postaci ziarna siewnego, ziemniaków sadzeniaków, nawozów sztucznych, materiałów budowlanych czy żywego inwentarza. Bankowość spółdzielczą po 1956r obowiązywał nowy statut, który nakazywał ściślejszą współpracę z administracją terenową. Mimo to nie zmalała rola Spółdzielni Oszczędności i Pożyczek w Brzesku. 

Od 1975r. Banki Spółdzielcze – choć podlegały BGŻ – w swojej działalności były samodzielne i za swoją działalność ponosiły i ponoszą pełną odpowiedzialność.  W tych latach Bank Spółdzielczy w Brzesku był jedną największą tego typu instytucją w województwie krakowskim. Nie było łatwo utrzymać prestiż Banku na rynku finansowym, tym bardziej, że zaczęły mu zagrażać nowe niebezpieczeństwa związane z  antyspółdzielczymi prądami liberalnymi i próbami zawłaszczenia majątku spółdzielczego w burzliwym okresie 1980-1981 i później.  W 1996r. Bank Spółdzielczy zrzeszył się w Małopolskim Banku Regionalnym, wypełniając rygory ustawy o obowiązku zrzeszania się banków spółdzielczych w powstających bankach regionalnych.

25 marca 2002r. Bank Spółdzielczy w Brzesku podpisał umowę zrzeszenia przystępując do Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie.  BS - jako najstarszy bank w Brzesku obronną ręką przeszedł przez trudne lata transformacji ustrojowej, spełniając wymagania stawiane BS i z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki. Jesteśmy elastyczni w środowisku lokalnym, błyskawicznie reagując na jego  potrzeby  i oczekiwania.Wzrasta zaufanie naszych klientów do nas, co znajduje odbicie we wzroście parametrów ekonomicznych naszej placówki.

ZARZĄD BANKU:

Lech Pikuła – Prezes Zarządu
Marta Wideł - Członek Zarządu ds. handlowych
Agnieszka Pieprzyk  – Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

RADA NADZORCZA BANKU:

Krzysztof Story – Przewodniczący
Piotr Duda – Z-ca Przewodniczącego
Maria Multarzyńska– Sekretarz
  Bogusława Bury – Członek 
 Joanna Cebula – Członek 
Ryszard Machał – Członek
 
Adam Zydroń– Członek

 KOMITET AUDYTU:

 Maria Multarzyńska– Przewodnicząca
 Ryszard Machał – Członek
Krzysztof Story – Członek 

 
 
Strona główna    |     O Banku    |     Oferta    |     Nasze Placówki    |     Galeria    |     Informacje dla klientów    |     Kontakt    |     E-bank projektowanie stron www - iPolska.com.pl