WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYSPOZYCJI WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

 

Bank Spółdzielczy w Brzesku informuje, że jeśli są Państwo posiadaczami rachunku, który nie jest rachunkiem wspólnym, istnieje możliwość złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

            Wydanie takiej dyspozycji spowoduje, że w przypadku śmierci Posiadacza rachunku Bank dokona wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w granicach przewidzianych przez przepisy prawa, wskazanym przez Posiadacza osobom.

            Beneficjentami dyspozycji na wypadek śmierci mogą być:

1)     małżonek;

2)     wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie;

3)     zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki;

4)     rodzeństwo Posiadacza rachunku.

 

Zasady składania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci do rachunków bankowych opisane są w art. 56 Prawa bankowego oraz Rozdziale 5 „Wypłata po śmierci Posiadacza rachunku” Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Zmiany w funkcjonowaniu kart debetowych VISA :  

       Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Brzesku od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

  1. wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku.  Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Brzesku;
  2. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
  3. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych  do  rachunku  bankowego  za  pośrednictwem  Infolinii  Banku  lub  bezpośrednio  w  placówce  Banku Spółdzielczego w Brzesku   oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
-  aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
-  zmieniać kod PIN,
-  zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

           

________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJE NA PODSTAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 Struktura organizacyjna

 Oświadczenie Zarządu

 Polityka informacyjna

 
 
Strona główna    |     O Banku    |     Oferta    |     Nasze Placówki    |     Galeria    |     Informacje dla klientów    |     Kontakt    |     E-bank projektowanie stron www - iPolska.com.pl