Szanowni Państwo

   (dotyczy wyłącznie Klientów Instytucjonalnych)


Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r.o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62),
wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).
Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi
posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.
Bank Spółdzielczy w Brzesku rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie od 25 czerwca 2018 r.
Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty
jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.
Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy.
Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT
będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.
Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia
w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Brzesku otworzy
i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.
Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Brzesku
będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na stronie internetowej www.bs-brzesko.pl
oraz w placówkach Banku..

 

Bank Spółdzielczy w Brzesku wita!

 

 

  Bank Spółdzielczy w Brzesku jest  bezpośrednim kontynuatorem chlubnych tradycji Towarzystwa Zaliczkowego w Brzesku Spółdzielni z Nieograniczoną Poręką, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym  w Krakowie  24 lutego 1874r. pod liczbą porządkową 349. Jest jedną z najstarszych instytucji w Małopolsce.

Jesteśmy elastyczni w środowisku lokalnym, błyskawicznie reagując na jego potrzeby  i oczekiwania. Wzrasta zaufanie naszych klientów do nas, co znajduje odbicie we wzroście parametrów ekonomicznych naszej placówki

 


 
 
Strona główna    |     O Banku    |     Oferta    |     Nasze Placówki    |     Galeria    |     Informacje dla klientów    |     Kontakt    |     E-bank projektowanie stron www - iPolska.com.pl